В. Плиса, канд. екон. наук, доц. (Львівський національний ун-т імені Івана Франка) Стратегія інтеграції страхового ринку України в світовий страховий простір

Обґрунтовано економічну сутність стратегії інтеграції страхового ринку України у світовий страховий прості. З’ясовано суперечності та парадокси функціонування світової страхової системи та її структурно-координаційних ланок. Наголошено, що інтенсивна глобалізація світового страхового простору настійливо вимагає від національних страхових ринків адаптації до нового режиму міжнародної торгівлі страховими послугами, який визначається процесами лібералізації системи страхового нагляду й дерегулювання страхових ринків.

Ключові слова: страховий ринок України, страхові послуги, світова страхова система, інтеграція, дерегулювання.

Завантажити

  • pdf 139_16
    File size: 377 kB Downloads: 260