Ясевічене Ф. Розвиток Литовського банківського сектору та виклики у здійсненні Базеля III

Стаття аналізує головні тенденції розвитку Литовської банківської справи, їх важливість для економіки та фінансової системи країни. Вона аналізує прямий та непрямий вплив всесвітньої фінансової кризи на банківський сектор, а також роль Банку Литви – закладу, що контролює банки, – у досягненні безпеки та значення функціонування банків. Обговорюються також виклики банків у здійсненні Базеля III, а також аспекти міжнародного співробітництва в галузі фінансової стійкості та кризового управління.

Ключові слова: фінансова криза, розвиток Литовського банківського сектору, Базель III, нагляд.

Завантажити

  • pdf 140_13
    File size: 214 kB Downloads: 663