Лаурінавічюс Ан. Венчурний капітал як каталізатор розвитку бізнесу в Литві

У статті робиться спроба встановити як відповідні фінансові ресурси – особливо фонди з венчурним капіталом – могли б виявити якісь стратегічні можливості нових та інноваційних компаній і в цілому національної економіки. Ставиться питання про те, який – приватний чи суспільний – венчурний капітал більше здатен вирішити проблему недостатності капіталу для відкриття інноваційного бізнесу.

Ключові слова: венчурний капітал, суспільний венчурний основний фонд, інновація.

Завантажити

  • pdf 141_1
    File size: 297 kB Downloads: 137