Софіщенко І. Стратегічний розвиток фінансової системи перехідних економік: міжнародний аспект

Автор визначає фактори глобальної фінансової нестабільності, які визначають механізми впливу процесів фінансової глобалізації на фінансові системи перехідних економік. Порівняльний аналіз політики трансформації фінансових систем та фінансових ринків у країнах Центральної та Східної Європи виявив особливості моделей їх розвитку. Запропоновані концептуальні підходи у стратегічному управлінні розвитком фінансових систем економік з новими ринками у контексті сучасної системи перетворень міжнародних фінансів.

Ключові слова: перехідна економіка, фінансові системи, фінансова стратегія, монетарна та фінансова політика.

Завантажити

  • pdf 141_15
    File size: 281 kB Downloads: 331