В. Базилевич, д-р екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України (КНУ імені Тараса Шевченка) Проблеми оцінки, охорони і захисту прав об’єктів інтелектуальної власності в Україні

Досліджено сутність інтелектуальної власності як визначальної економіко-правової категорії інформаційного суспільства. Проаналізовано існуючі підходи до вартісного оцінювання об’єктів інтелектуальної власності та сформульовано принципи формування їх ринкової вартості. Запропоновано заходи щодо покращення регулювання відносин інтелектуальної власності, що дозволять створити надійну систему охорони і захисту прав інтелектуальної власності в Україні.

Ключові слова: інтелектуальна власність, інтелектуальний капітал, ринок інтелектуальної власності, ринкова вартість, інформаційне суспільство.

Завантажити

  • pdf 142_1
    File size: 820 kB Downloads: 315