Е. Аймагамбетов, д-р экон. наук, проф. (Карагандинский экон. ун-т Казпотребсоюза) Умови та передумови трансформації університету в інноваційно-підприємницький

На прикладі Карагандинського економічного університету визначено умови і передумови трансформації університету в інноваційно-підприємницький. Наведено характеристики п’яти обов’язкових елементів системи трансформації. Встановлено, що трансформація університету в інноваційно-підприємницький дозволить адекватно відповісти на зміни, які відбуваються у зовнішньому середовищі.

Ключові слова: інноваційно-підприємницький університет, стратегія розвитку університету, інноваційна інфра- структура університету, сфокусований університет.

Завантажити

  • pdf 142_2
    File size: 727 kB Downloads: 286