Г. Купалова, д-р екон. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка), Т. Матвієнко, канд. екон. наук, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) Екологічна звітність підприємств як складова національної інформаційної системи з охорони довкілля

Досліджено актуальні проблеми екологічної звітності підприємств в умовах реалізації державної екологічної політики в Україні. Визначено стратегічні напрями їх вирішення у частині розширення екологічних показників статистичної, фінансової, податкової звітності. Доповнено принципи та елементи нефінансової звітності, зокрема її екологічної складової, для удосконалення національної інформаційної системи з охорони довкілля.

Ключові слова: екологічна звітність, екологічний показник, інформаційна система, охорона довкілля, сталий розвиток, соціальна відповідальність, Глобальний договір.

Завантажити

  • pdf 142_3
    File size: 926 kB Downloads: 285