В. Нойманн, д-р екон. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка), Т. Семенко (КНУ імені Тараса Шевченка) Досвід розвитку зеленого бізнесу в Німеччині та можливості його використання в Україні

Наведено основні показники та розкрито особливості, а також набутий досвід функціонування зеленого бізнесу у Федеративній Республіці Німеччині. Розглянуто можливість використання сучасних екологічно чистих технологій в Україні.

Ключові слова: зелений бізнес, рентабельність, відновлювальні джерела енергії.

Завантажити

  • pdf 142_5
    File size: 675 kB Downloads: 886