Ю. Сагайдак, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка), Т. Харченко, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Проблеми та перспективи розвитку екологічного ринку в Україні

Розглянуто питання становлення та розвитку екологічного ринку в Україні. Основну увагу приділено дослідженню чинників, що стримують розвиток даного сектору в сучасних умовах. Проаналізовано стан екологічного ринку в розвинених країнах та в Україні, запропоновано шляхи удосконалення функціонування ринку екологічних товарів з метою підвищення його конкурентоспроможності.

Ключові слова: екологічне підприємництво, екологічний ринок, органічні товари, органічне виробництво.

Завантажити

  • pdf 142_8
    File size: 995 kB Downloads: 286