Рахмєтова А. Управління ризиками у взаємодії банківського та реального секторів економіки

Обгрунтовано тезу про те, що казахстанська економіка характеризується великою залежністю від змін кон’юнктури світових фінансових ринків, внаслідок чого особливої актуальності набули питання забезпечення гармонійної взаємодії банківського та реального секторів економіки як основи сталого економічного розвитку. Розглянуто необхідність розробки та реалізації механізмів управління основними видами ризиків, що обмежують ефективність взаємодії банків і підприємств у Казахстані.

Ключові слова: банки другого рівня, підприємства реального сектора, ресурсна база, процентна ставка, інформаційна асиметрія, інвестиційна привабливість підприємств.

Завантажити

  • pdf 142_15
    File size: 779 kB Downloads: 216