Л. Лазебник, д-р екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка), Л. Гацька, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Глобалізаційні аспекти формування вартості робочої сили в країнах з економікою емерджентного типу

Проаналізовано процеси формування вартості робочої сили з позицій світосистемного аналізу. Досліджено вплив транснаціоналізації, міжнародної міграції робочої сили та інших аспектів глобалізації на формування вартості робочої сили в економіках емерджентного типу.

Ключові слова: вартість робочої сили, теорія світосистемного аналізу, країни центру, країни периферії, економіка емерджентного типу.

Завантажити

  • pdf 143_1
    File size: 376 kB Downloads: 267