Прітворова Т. Доходи домогосподарств з дітьми: позитивні тенденції та парадокси соціальних трансфертів

Досліджено нерівність у розподілі доходів домогосподарств з дітьми у Казахстані за період з 2005 до 2010 р. Виявлена позитивна тенденція щодо зниження нерівності всередині групи і негативні тенденції до збереження значної частки сімей з 3 дітьми і більше у групі бідних, зростання питомої ваги трансфертів у структурі доходів забезпечених домогосподарств і зниження цього показника у бідних. Запропоновані заходи по коригуванню соціальних нормативів для малозабезпечених домогосподарств.

Ключові слова: доходи, домогосподарства, людський капітал, фінансовий капітал домашні господарства, прожитковий мінімум, трансферти.

Завантажити

  • pdf 143_3
    File size: 339 kB Downloads: 228