Н. Гончаренко, канд. екон. наук, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) Впровадження системи екологічного управління в аграрних підприємствах: проблеми та напрями вирішення

Досліджено проблеми розробки та впровадження системи екологічного управління в аграрних підприємствах відповідно до міжнародного стандарту ISO 14001:2004 “Системи екологічного керування”. Розроблено пропозиції щодо удосконалення документування системи екологічного менеджменту, запропоновано форму звіту внутрішнього аудиту системи екологічного управління.

Ключові слова: довкілля, система екологічного менеджменту, стандарт, екологічний аспект, документування, внутрішній аудит, невідповідність.

Завантажити

  • pdf 143_9
    File size: 331 kB Downloads: 268