О. Катигробова, канд. екон. наук, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) Система інституціоналізації інноваційних процесів в умовах ринкової трансформації

Досліджено особливості системи інституціоналізації інноваційних процесів в умовах ринкової трансформації, визначено її основні підсистеми, розкрито їх сутність і роль у розвитку інноваційної економіки.

Ключові слова: інновації, інститут, інноваційний процес, інституціоналізація, інституційно-економічна, організаційно-інституційна, нормативна, технологічна та інституційно-культурологічна підсистеми.

Завантажити

  • pdf 143_10
    File size: 337 kB Downloads: 414