Сраілова Г. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінки ймовірності банкрутства

Розглянуто положення про те, що фінансовий аналіз застосовується з метою виявлення сутності, закономірностей, тенденцій та оцінки економічних і соціальних процесів, вивчення фінансово-господарської діяльності на всіх рівнях і в різних сферах відтворення. Застосування фінансового аналізу дозволяє оцінити: майновий стан підприємства; ступінь підприємницького ризику; достатність капіталу для поточної діяльності і довгострокових інвестицій; потребу в додаткових джерелах фінансування; здатність до нарощування капіталу; раціональність залучення позикових коштів; обґрунтованість політики розподілу і використання прибутку.

Ключові слова: фінанси, аналіз, оцінка, рентабельність, стійкість.

Завантажити

  • pdf 143_13
    File size: 325 kB Downloads: 153