О. Юшкевич, канд. екон. наук, докторант (Житомирський державний технологічний університет) Системний підхід до дослідження розвитку підприємства

Розглянуто особливості системного підходу до теорії розвитку підприємства. Визначено властивості та обов’язкові елементи підприємства як системи. Запропоновано ієрархічну побудову розвитку його внутрішнього змісту.

Ключові слова: системний підхід, наукове пізнання, розвиток підприємства.

Завантажити

  • pdf 143_14
    File size: 352 kB Downloads: 184