О. Герасименко, канд. екон. наук, доц., Г. Герасименко, магістр Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: ІНДИКАТОРИ СТАНУ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ

Розкрито методичні підходи до оцінювання ефективності управління персоналом та внесено пропозиції щодо їх удосконалення. Наведено методичний інструментарій та результат розрахунку економічного збитку від плинності персоналу як індикатора ефективності управління персоналом на малому підприємстві. Запропоновано перелік заходів, спрямованих на зменшення плинності персоналу. Наведено пропозиції щодо вдосконалення системи матеріальних винагород та запровадження практики адаптації новоприйнятих працівників.

Ключові слова: персонал, ефективність управління, методичні підходи, плинність персоналу, мале підприємство.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/172-7/4

References
 1. Armstrong, M. (2008), Praktika upravlenija chelovecheskimi resursami [Practice of Human Resource Management], 8nd ed, Piter, St. Petersburg, Russia.
 2. Balabanova, L. V. (2011), Upravlinnia personalom: pidruchnyk [Personnel Management: a tutorial], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
 3. Gavkalova, N. L. (2005), Menedzhment personala: uchebnoe posobie [Personnel Management: a tutorial], 2nd ed., ID “INZhJeK”, Kharkiv, Ukraine.
 4. Gavkalova, N. L. (2011), Upravlinnia efektyvnistiu menedzhmentu personalu: monohrafiia [Corporate Performance Management Personnel: monograph], KhNEU, Kharkiv, Ukraine.
 5. Dessler, G. (2004), Upravlenie personalom [Human Resource Management], BINOM, Laboratorija znanij, Moscow, Russia.
 6. Egorshin, A. P. (1997), Upravlenie personalom [Personnel Management], NIMB, N. Novgorod, Russia.
 7. Ivancevich, Dzh. (1993), Chelovecheskie resursy upravlenija [Human Resources Management], Delo, Moscow, Russia.
 8. Kibanov, A. Y. (2003), Upravlenie personalom organizacii : uchebnik [Personnel Management], 2nd ed., INFRA-M., Moscow, Russia.
 9. Kolot, A. M. (2014), Motyvatsijnyj menedzhment: pidruchnyk [Motivational Management: textbook], KNEU, Kyiv, Ukraine.
 10. Kuz’min, O. Y. (2003), Osnovy menedzhmentu: pidruchnyk [Fundamentals of Management: a tutorial], Akadem- vydav, Kyiv, Ukraine.
 11. Lafta, Dzh. K. (1999), Jeffektivnost’ menedzhmenta organizacii: uchebnoe posobie [Effective Management of the Organization: a tutorial], Russkaja Delovaja Literatura, Moscow, Russia.
 12. Maslov, E. V. (1998), Upravlenie personalom predprijatija: uchebnoe posobie [Management Personnel of the Enterprise: a tutorial], INFRA-M, Moscow, Russia.
 13. Odegov, Ju. G., Abdurahmanov, K. H. and Kotova, L. R. (2011), Ocenka jeffektivnosti raboty s personalom: metodologicheskij podhod: Uchebno-prakticheskoe posobie [Assessment of the Effectiveness of Work with Personnel: a Methodological Approach: Training and Practical Guide], Al’fa-Press, Moscow, Russia.
 14. Odegov, Ju. G. and Razinov, A. E. (2014), “The Problems of Measuring Labor Productivity and the Results of Activity”, Upravlenie personalom i intellektual’nymi resursami v Rossii, vol. 3, no 5, pp. 5–9. (DOI: 10.12737/5786).
 15. Torrington, D. (2004), Upravlenie chelovecheskimi resursami: uchebnik; per. 5-go angl. izdanija [Human Resources Management: textbook; per. 5th Eng. Publishing], Delo i Servis, Moscow, Russia.
 16. Daniuk, V. M., Kolot, A. M. and Sukov, H. S. (2013), Upravlinnia personalom: pidruchnyk / [Personnel Management: the textbook], KNEU, NKMZ, Kyiv, Kramators’k, Ukraine.

Завантажити

 • pdf 172_4
  File size: 605 kB Downloads: 3107