Н. Гура, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДИРЕКТИВИ 2013/34/ЄС В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

У статті проаналізовано основні зміни Директиви 2013/34/ЕС, підходи до її впровадження в країнах ЄС, критичні зауваження та рекомендації різних дослідників. Обгрунтовано необхідні зміни до законодавства України для імплементації Директиви на основі порівняльного аналізу його положень та положень Директиви.

Ключові слова: Директива 2013/34/ЕС; спрощення для малих підприємств; фінансова звітність; оприлюднення; нормативне регулювання обліку; суб’єкти суспільного інтересу.

DOI: http://http://dx.di.org/10.17721/1728-2667.2015/175-10/1

References
 1. Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013, Unofficial Translation of Audit Chamber of Ukraine, http://www.apu.com.ua/files/23345235325.pdf
 2. The Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine” № 996,16.07.99.
 3. Draft Law of Ukraine “On Amendments to the Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine”, http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=416065&cat_id= 407082&ctime=1431439000340
 4. EFAA. Implementing the New European Accounting Directive: Making the Right Choices, http://www.efaa.com/files/ pdf/Publications/Annual%20reports/2014/EFAA%20MSO%20in%20Accounting%20Directives% 20Report%20140408.pdf
 5. Deloitte Regulatory News Alert. Implementation of Accounting Directive 2013/34/EU via Draft Law 6718, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents/strategy/lu-regnewsalert-implementation-accounting-directive- 19-september-2014.pdf
 6. Provasi R. (2015). The New European Directive 2013/34/EU on the Financial Statements. Evidence About Its Introduction in the Italian Accounting System, XIV International Business and Economy Conference, Bangkok, Thailand, January 5–8, 2015, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2550039.
 7. Grabinski K., Kedzior M., Krasodomska J. (2014). The Polish Accounting System and IFRS Implementation Process in the View of Empirical Research, Accounting and Management Information Systems, Vol. 13, No. 2, pp. 281–310, www.cig.ase.ro/revista_cig/Fisiere/13_2_5.pdf
 8. Panagiotidou E. (2015). Development and Implementation of IAS in Small and Medium Sized Enterprises, Case Study for Kavala. Procedia Economics and Finance, Vol. 19, pp. 193-207. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S2212- 5671(15)00021-0

Завантажити

 • pdf 175_1
  File size: 334 kB Downloads: 794