Б. Засадний, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО ПОВ’ЯЗАНИХ СТОРІН

У статті обґрунтовано підходи до класифікації пов’язаних сторін, визначено критерії пов’язаності осіб , здійснено критичний аналіз методів визначення ціни під час трансфертних операцій між пов’язаними сторонами та запропоновано фрагмент наказу про облікову політику, в якому відображається інформація щодо пов’язаних сторін.

Ключові слова: пов’язані сторони, облікова політика, суттєвий вплив, контроль, трансфертні операції.

DOI: http://http://dx.di.org/10.17721/1728-2667.2015/175-10/4

References
 1. Kulyk V. (2014). The Accounting Policies of the Enterprise: Experience and Prospects of Development, Poltava, RVV PUET, 373 p.
 2. Zhukova O., Dubnytskyy V., Varenya V. (2014)Transfer Pricing: Ukrainian Variant, Kyiv, Justinian, 184 p.
 3. UAS 12 “Financial investments”, Ministry of Finance of Ukraine, http://minfin.gov.ua (09.22.2015).
 4. UAS 19 “Enterprise association”, Ministry of Finance of Ukraine, http://minfin.gov.ua (09.22.2015).
 5. UAS 23 “Disclosure of related parties”, Ministry of Finance of Ukraine, http://minfin.gov.ua (09.22.2015).
 6. IAS 28 “Investments in Associates”, Ministry of Finance of Ukraine, http://msfz.minfin.gov.ua (09.22.2015).
 7. Tax Code of Ukraine 02.12.2010r. №2755-VI, The Verkhovna Rada of Ukraine, http://http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2755-17/page (09.22.2015).
 8. Tseluyko O. (2015). Related Parties: Definition and Display in the Accounting Policy of the Enterprise, Library Balance, No. 13, pp.31–36.
 9. Nekhili M., Cherif M. (2011). Related parties transactions and firm’s market value: the French case, Review of Accounting and Finance, Vol. 10, Issue 3, pp.291–315. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/14757701111155806

Завантажити

 • pdf 175_4
  File size: 340 kB Downloads: 1141