Л.І. Данілова, канд. екон. наук, доц. ПОЛІТИКА ДИВІДЕНДНИХ ВИПЛАТ В КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ

Розкрита сутність дивідендної політики і висвітлені її проблеми на українських підприємствах.Досліджений вплив дивідендної політики на фінансові результати та інтереси акціонерів. Запропоновані пропозиції щодо удосконалення дивідендної політики підприємств.

Завантажити

  • pdf 11
    File size: 271 kB Downloads: 703