В.Д. Базилевич, д-р екон. наук, проф. СВІТОВИЙ РИНОК СТРАХУВАННЯ

В статті розкриваються новітні тенденції формування та функціонування світового страхового ринку. Наводяться оригінальні данні щодо динаміки розвитку страхування життя в окремих регіонах світу, представлені статистичні матеріали, що свідчать про розміри та структуру загальних та застрахованих збитків. Визначені фактори, що стимулюють об’єктивну необхідність зростання світового страхового ринку.

Завантажити

  • pdf 1
    File size: 352 kB Downloads: 495