К. Базилевич, канд. екон. наук, доц. СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ ЯК КВАЗІСУСПІЛЬНЕ БЛАГО

В статті розглядається взаємозв’язок добровільного страхування як такого, що тяжіє до приватного блага, обов’язкового страхування як такого, що тяжіє до суспільного блага та соціального страхування в їх єдності та суперечливому взаємозв’язку. Визначається значущість кожного з них для найбільш повного охоплення страховим захистом населення країни.

Завантажити

  • pdf 3
    File size: 185 kB Downloads: 285