І. Назаров, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка Перспективи розвитку економічної теорії: конфлікт християнської та гуманістичної парадигм у світлі ідей “Філософії господарства” С.М. Булгакова

Стаття присвячена критиці концептуальних засад класичного і некласичного напрямів економічної теорії в світлі ідей “Філософії господарства” С.М. Булгакова та обґрунтуванню необхідності побудови соціогуманітарного знання на основі християнського теоцентризму.

Ключові слова: парадигма, постулат, економічна теорія, “економічна людина”, тварне буття, свобода, первородний гріх, спасіння.

Завантажити

  • pdf 131_4
    File size: 305 kB Downloads: 299