В. Ільїн, д-р філос. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка “Філософія економіки” vs “Філософія господарства”: тотожність чи різниця?

У статті розглядається проблема “філософії економіки” у її співмірності з “філософією господарства”. Акцентується увага на невідповідності “софіології” запитам сучасного економічного буття.

Ключові слова: “філософія економіки”, “філософія господарства”, “софіологія”, “дух капіталізму”, підприємництво, аскетизм.

Завантажити

  • pdf 131_7
    File size: 304 kB Downloads: 304