Т. Гайдай, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка Теоретико-методологічна спорідненість історико-соціального напряму з економічними поглядами С.М. Булгакова: дослід історико-економічного аналізу

У статті здійснено історико-економічний аналіз ознак методологічної спорідненості економічних поглядів С.М. Булгакова з економічною гетеродоксією кінця ХІХ – початку ХХ ст. – історико-соціальним напрямом в економічній думці Німеччини. Досліджено роль ученого у започаткуванні інтердисциплінарних напрямів економічних досліджень – соціально-етичної течії та інституційно-орієнтованої економічної думки початку ХХ ст.

Ключові слова: економічна гетеродоксія, історико-соціальний напрям, етико-правова течія, інституційно- орієнтована економічна теорія.

Завантажити

  • pdf 131_11
    File size: 343 kB Downloads: 219