Ю. Сапачук, асп. КНУ імені Тараса Шевченка Господарство як онтологічне підґрунтя економіки в творчості С. Булгакова

У статті з позицій філософсько-методологічної традиції С.М. Булгакова здійснено критичний аналіз вузькоекономічного погляду на процес людського господарювання. Проаналізовано методологію дослідження господарського життя людини в контексті аутентичної християнської традиції. Зазначено хибні метафізичні аспекти економізму.

Ключові слова: економізм, раціоналізм, філософія господарства, “економічна людина”, методологія аналізу.

Завантажити

  • pdf 131_13
    File size: 286 kB Downloads: 142