Н. Гура, д-р екон. наук, проф. Бухгалтерський облік як складна інформаційна система

Розкрито сутність бухгалтерського обліку як системи та рівні систем бухгалтерського обліку. Побудовано структурну модель обліку на підприємстві.

Ключові слова: загальна теорія систем, інформаційна система, система бухгалтерського обліку, модель системи бухгалтерського обліку.

Завантажити

  • pdf 130_3
    File size: 376 kB Downloads: 244