Н. Дорош, д-р екон. наук, проф. Визначення предмету та об’єктів видів аудит

Проведено критичний аналіз дефініцій, наведених у наукових джерелах та законодавстві та сформовано власну думку щодо предмета та об’єктів видів аудиту в сучасних умовах, зокрема, аудиту фінансової звітності, огляду,  внутрішнього аудиту, операційного аудиту.

Ключові слова: предмет, об’єкт, аудит, аудит фінансової звітності, огляд, внутрішній аудит, операційний аудит.

Завантажити

  • pdf 130_4
    File size: 270 kB Downloads: 837