І. Дрозд, д-р екон. наук Зарубіжний досвід бухгалтерського обліку податкових різниць

Проаналізовано міжнародні стандарти фінансової звітності щодо відображення відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань, розглянуто міжнародну практику обліку та звітності податкових різниць, розроблено напрями використання світового досвіду обліку податкових різниць в контексті впровадження Податкового кодексу України

Ключові слова: облік податкових різниць, міжнародні стандарти фінансової звітності.

Завантажити

  • pdf 130_5
    File size: 314 kB Downloads: 547