Г. Голубнича, канд. екон. наук, доц. Розвиток обліково-аналітичних інформаційних систем в умовах фінансової кризи

Розглянуто сутність поняття обліково-аналітичних інформаційних систем. Досліджено основні шляхи, форми і чинники становлення і удосконалення обліково-аналітичних інформаційних систем та відповідні напрями забезпечення ними суспільних потреб і інтересів.

Ключові слова: локальні обліково-аналітичні інформаційні системи; стандартизація; бухгалтерські послуги; система суспільних інтересів; фінансова звітність; економічний аналіз.

Завантажити

  • pdf 130_8
    File size: 261 kB Downloads: 170