Г. Мисака, канд. екон. наук, доц., І. Головко, канд. екон. наук Методичні підходи до трансформації статей фінансової звітності з урахуванням зміни цін та інфляції

Досліджено методи коригування статей фінансової звітності в умовах зміни цін та інфляції. Систематизовано методику розрахунку інфляційного прибутку (збитку) підприємства згідно чинного законодавства.

Ключові слова: інфляція, зміни цін, фінансова звітність, монетарні та немонетарні статті балансу, інфляційний прибуток (збиток).

Завантажити

  • pdf 130_10
    File size: 329 kB Downloads: 193