Б. Засадний, канд. екон. наук, М. Кобзева, здобувач Організаційні аспекти обліку на малих підприємствах

Виокремлено та проаналізовано низку актуальних проблем організації обліку, які існують сьогодні на підприємствах малого бізнесу.

Ключові слова: бухгалтерський облік, малі підприємства, облікова політика, фінансова звітність, господарські операції.

Завантажити

  • pdf 130_13
    File size: 380 kB Downloads: 831