О. Борисюк, асп. Бухгалтерський облік основних засобів в умовах реформування податкового законодавства

Здійснено порівняльний аналіз оцінки основних засобів в бухгалтерському обліку та з метою оподаткування, визначено завдання обліку основних засобів та принципи, на яких він ґрунтується.

Ключові слова: основні засоби, основні фонди, тимчасові податкові різниці, принцип бухгалтерського обліку.

Завантажити

  • pdf 130_15
    File size: 306 kB Downloads: 982