М. Вуйців, асп. Відповідність системи внутрішньогосподарського контролю сучасним потребам менеджменту

Проведено аналіз завдань, які стоять перед сучасним менеджментом, розглянуто існуючі погляди на внутрішньогосподарський контроль, здійснено спробу подолання існуючого розриву між потребами менеджменту та теорією контролю.

Ключові слова: внутрішньогосподарський контроль, концепція внутрішньогосподарського контролю, завдання менеджменту, стратегічний менеджмент, управління підприємством, інструментарій внутрішньогосподарського контролю.

Завантажити

  • pdf 130_16
    File size: 304 kB Downloads: 374