О. Кащенко, асп. Облік та контроль дебіторської заборгованості як складової системи грошових розрахунків підприємства

Розкрито значення дебіторської заборгованості як елементу системи грошових розрахунків підприємства, визначено основні проблеми обліку та контролю, запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: дебіторська заборгованість, грошові кошти та потоки, розрахунково-платіжні відносини, система грошових розрахунків.

Завантажити

  • pdf 130_17
    File size: 318 kB Downloads: 2349