С. Герасименко, д-р екон. наук, проф., ВНЗ “Національна академія правління”, О. Чуприна, канд. екон. наук, доц., Харківський національний університет ім. В. Каразіна, О. Чуприна, канд. екон. наук, доц., Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого Багатомірний статистичний аналіз тенденцій економічного розвитку та рівня життя населення

Подана характеристика об’єктивності підходів, які найчастіше використовуються для порівняльної оцінки економічного розвитку та рівня життя населення країн світу. Обґрунтована доцільність використання методів багатомірного статистичного аналізу для здійснення таких оцінок. Зокрема, за допомогою кластерного аналізу проведено порівняння економічного розвитку та рівня життя населення країн Європи та оптимізацію набору потрібних для цього показників.

Ключові слова: порівняльна оцінка, інтегральний показник, рейтинг, багатомірна класифікація, кластерний аналіз, стандартизація чинників.

Завантажити

  • pdf 129_2
    File size: 281 kB Downloads: 145