М. Огай, канд. екон. наук, ст. наук. співроб., Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Методологічні підходи до підвищення надійності оцінювання індексу споживчих цін в Україні

У статті розглянуто оцінки похибок розрахунку ІСЦ в Україні. Наведено рекомендації щодо зменшення похибок оцінювання ІСЦ. При цьому запропоновано три основні підходи, які можна застосовувати як одночасно, так і окремо один від одного.

Ключові слова: індекс споживчих цін, похибки оцінювання, надійність, обстеження умов життя домогосподарств.

Завантажити

  • pdf 129_10
    File size: 266 kB Downloads: 219