А. Старостіна, д-р екон. наук, проф., В. Кравченко, канд. екон. наук, доц. Сутність та практичне застосування методики конструювання категоріального апарату економічної науки (на прикладі понять “глобалізація” та “підприємницький ризик”)

В статті розкриваються методологічні засади конструювання економічних понять і категорій, пропонується авторський підхід до узагальнення теоретичних точок зору і формулювання категоріального апарату економічної науки (на прикладі понять “глобалізація” і “підприємницький ризик”).

Ключові слова: економічні категорії, економічні поняття, методологія економічної науки, глобалізація, підприємницький ризик.

Завантажити

  • pdf 128_1
    File size: 323 kB Downloads: 225