А. Маслов, канд. екон. наук, доц. Етапи розвитку теорії інформаційної економіки у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть

У статті розглянуто основні етапи становлення та розвитку теорії інформаційної економіки в період другої половини ХХ – початку ХХІ століть як нової економічної парадигми.

Ключові слова: інформаційне суспільство, теорія інформаційного суспільства, інформаційна економіка, теорія інформаційної економіки, нова економічна парадигма.

Завантажити

  • pdf 128_2
    File size: 287 kB Downloads: 1401