Л. Анісімова, канд. фіз.-мат. наук, доц., В. Балан, канд. фіз.-мат. наук, доц. Моделювання процесу формування та вибору стратегій розвитку підприємства

У статті представлена загальна модель процесу формування та вибору стратегій розвитку окремих стратегічних бізнес-одиниць та підприємства в цілому з використанням відомих інструментів стратегічного аналізу, багатокритеріального оцінювання на основі нечіткої логіки, кластерного аналізу та матричного підходу.

Ключові слова: стратегічний аналіз, стратегія розвитку, моделювання, кластерний аналіз.

Завантажити

  • pdf 128_5
    File size: 237 kB Downloads: 351