В. Филюк, асп. Глобалізація, конкуренція і економічна концентрація: діалектика взаємозв’язку

Розглянуто основні підходи до визначення поняття глобалізація та охарактеризовано її наслідки для економічного розвитку різних країн. Проаналізовано особливості впливу глобалізації на конкуренцію та концентрацію на національних та міжнародних товарних ринках. Розкрито роль держави та наднаціональних організацій у регулюванні цих процесів.

Ключові слова: глобалізація, економічна концентрація, ринкова концентрація, концентрація капіталу, конкуренція, вхідні бар’єри, лібералізація торгівлі, злиття та поглинання.

Завантажити

  • pdf 128_11
    File size: 280 kB Downloads: 321