А. Галькевич, асп. Проблеми визначення контролю під час процесів придбання та об’єднання підприємств для потреб бухгалтерського обліку та фінансової звітності

У статті проаналізовано визначення категорії “контроль” з позицій законодавства України та зарубіжних країн, а також розглянуто точки зору вітчизняних та іноземних науковців стосовно даного поняття. Надано класифікацію контролю за різними ознаками та зазначено основні проблеми та недоліки, пов’язані із визначенням поняття та меж контролю.

Ключові слова: відносини контролю, вирішальний вплив, значний вплив, контрольний пакет акцій, види та межі контролю.

Завантажити

  • pdf 127_15
    File size: 923 kB Downloads: 306