Ю. П. Гришан, канд. екон. наук, доц. Введення процесного підходу в страховій компанії та покращення стандартів обслуговування клієнтів (на прикладі добровільного медичного страхування)

В статті наводиться приклад формування страхового менеджменту у страховій компанії, націленого на покращення якості обслуговування існуючих і нових клієнтів як способу “підвищення культури страхування” у населення та отримання кращих результатів діяльності СК в контексті розвитку ДМС в країні.

Ключові слова: добровільне медичне страхування, проект системи медичного страхування, попит, пропозиція, теорія Е. Демінга, діаграма “Ісікави”.

Завантажити

  • pdf 126_3
    File size: 542 kB Downloads: 365