Г.Ю. Тлуста, канд.екон.наук, асист. Медичне страхування в США: теорія та практика функціонування

У статті досліджено механізм функціонування ринку медичного страхування в США та форми здійснення медичного страхування. Виявлено проблеми функціонування ринку медичного страхування та його можливості реформування.

Ключові слова: медичне страхування, страхування від хвороб, Медікейд, Медікер.

Завантажити

  • pdf 126_11
    File size: 292 kB Downloads: 1925