А. Мокій, д-р екон. наук, М. Флейчук, д-р екон. наук, А. Гуменюк, канд. екон. наук Концептуальні засади моделювання соціально-економічного розвитку України: інституціональні загрози та глобальні виклики

У статті розглядаються проблеми теоретичного моделювання розвитку соціально-економічної системи, з урахуванням процесу автопоезісу, окреслено інституційні загрози та ризики для економічної безпеки перехідних економік, доведено необхідність застосування принципів стратегічного партнерства при визначені геополітичного курсу країни, запропоновано концептуальні напрями побудови моделі соціально-економічного розвитку України.

Ключові слова: система соціально-економічної моделі, автопоезіс, “трасплантація” інститутів, стратегічне партнерство, макромодель та стратегія соціально-економічного розвитку України.

Завантажити

  • pdf 124_3
    File size: 296 kB Downloads: 155