Н. Гражевська, д-р екон. наук, проф., А. Мостепанюк, асп. Державно-приватне партнерство як чинник забезпечення конкурентоспроможності національної економіки

У статті висвітлено сутність та значення державно-приватного партнерства як важливого чинника забезпечення конкурентоспроможності національної економіки за умов глобалізації та обґрунтовано практичні рекомендацій в галузі державного регулювання зазначених процесів.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, інституційне середовище, конкурентоспроможність національної економіки.

Завантажити

  • pdf 124_9
    File size: 284 kB Downloads: 226