Л. Яремко, д-р екон. наук, доц. Роль і місце підприємництва у трансформаційних перетвореннях економіки України

Досліджується роль малого підприємництва у трансформаційних перетвореннях сучасної економіки України, загрози, пов’язані з його неналежним розвитком та неефективністю використання.

Ключові слова: трансформаційна економіка, мале підприємництво, економічні та соціальні функції малого підприємництва, середній клас.

Завантажити

  • pdf 124_10
    File size: 272 kB Downloads: 214