І. Федулова, д-р екон. наук, проф. Підходи до оцінки рівня готовності підприємства щодо інноваційного розвитку

В статті розглядаються методичні підходи до оцінки рівня готовності здійснення інноваційної стратегії на підприємстві. Зокрема з цією метою пропонується використання узагальненої функції бажаності Е. Харрингтона за допомогою встановлення відповідності між фізичними і психофізичними параметрами.

Ключові слова: інноваційна стратегія, готовність до здійснення інноваційної стратегії, функція бажаності Е. Харрингтона.

Завантажити

  • pdf 124_11
    File size: 299 kB Downloads: 170