В. Сизоненко, канд. екон. наук Конструктивна функція світової кризи та можливості відновлення інноваційного розвитку країни

Систематизовано причини втрати Україною конкурентних переваг. Обґрунтовано потенційні можливості відновлення конкурентоспроможності національної економіки за рахунок активізації інноваційно-інвестиційної діяльності, посилення впливу нормативно-правового поля на використання внутрішніх джерел ресурсної підтримки економічного розвитку.

Ключові слова: конкурентоспроможність, інновації, інвестиції, економічні інститути, венчурний капітал, кластер, високі технології.

Завантажити

  • pdf 124_12
    File size: 292 kB Downloads: 236