З. Галушка, канд. екон. наук, доц., В. Грунтковський, асп. Соціальна відповідальність як чинник конкурентоспроможності українського бізнесу

Вивчаються форми прояву соціальної відповідальності підприємств, їхня національна специфіка, вигоди від неї для суспільства і для самого підприємства. Загострюється увага на вивченні можливості перетворення соціальної відповідальності на інструмент управління підприємством.

Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, конкурентоспроможність підприємства, корпоративна соціальна вигода, національні особливості соціалізації бізнесу.

Завантажити

  • pdf 124_13
    File size: 275 kB Downloads: 276